Zakelijke dienstverlening

Voor de ondernemer kunt u denken aan de volgende diensten:

Starters begeleiding
Deze begeleiding start al voor de feitelijke startdatum van het bedrijf, de zogenoemde aanloopperiode. In deze periode zal er samen met de ondernemer worden gekeken naar de aanloopkosten als investering in vaste activa, het huren/kopen van een pand, eventuele subsidie regelingen, verzekeringen als inboedel, WA voor bedrijven en Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvangt de ondernemer formulieren van de belastingdienst zoals opgave startende ondernemer en een opgave voor wat betreft de Omzetbelasting deze worden ook samen ingevuld om verrassingen in de loop van het jaar te voorkomen. Tevens wordt er hulp geboden bij het opzetten van een deugdelijke administratie wat heel eenvoudig begint met het aanschaffen van diverse ordners die we dan eventueel samen inrichten. Er wordt gekozen voor een vorm van boekhouding uitgevoerd door de ondernemer zelf of door ons wat uiteraard onze voorkeur heeft.
Na de start van het bedrijf is er minimaal eens per kwartaal een contactmoment, waarbij na het gereed zijn van de halfjaarcijfers bijvoorbeeld gekeken wordt of er een juiste voorlopige aanslag inkomstenbelasting is opgelegd.

Administratie
Alle inkoop- en verkoopfacturen alsmede de kas- en bankboek worden ingeboekt bij ons op kantoor nadat u de ordners na afloop van een maand of kwartaal afhankelijk met welke frequentie u de BTW aangifte moet indienen bij de Belastingdienst bij ons afgeeft. Tevens is het mogelijk te bespreken om de werkzaamheden bij u op locatie te verrichten.

BTW aangifte/suppletie
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf zult u een maand- kwartaal of jaaraangifte ontvangen voor de BTW. Bij het opstellen van de jaarrekening zal er een suppletie BTW aangifte (eindafrekening van de BTW over het jaar) worden ingediend.

Jaarrekening
Deze wordt opgesteld nadat alle boekingen zijn verricht, hierbij wordt ook gekeken naar eventuele privé gebruik van goederen of auto. De conceptjaarrekening wordt bij het uitreiken besproken met de cliënt.

Investeringsregeling
Bij winst maken hoort investeren.
U kunt in aanmerking komen voor KIA (Kleinschaligheidsaftrek of EIA de energie-investeringen aftrek. Deze kortingen zullen wij toepassen. De investeringen moeten een bepaald bedrag overstijgen, de hoogte wordt jaarlijks bepaald.

Subsidieregelingen
Er zijn diverse subsidiemogelijkheden. Samen met u kan gekeken worden welke voor u van toepassing kan zijn.

Salarisadministratie
We kunnen voor u de volledige salarisadministratie verzorgen. Dit bestaat uit het maken van arbeidscontracten, aanleveren van salarisspecificaties, aangifte loonheffing, eventueel ook gesprekken met uw medewerkers indien er problemen ontstaan maar ook een voortgangsgesprek is mogelijk. Indien de problemen complex zijn werken we nauw samen met een NMI gecertificeerde mediator die dan ingeschakeld kan worden.

Debiteurenbeheer/incasso
Verkopen is een noodzaak maar goed factureren en zorgen dat het geld binnen komt is zeker zo belangrijk. U kunt het debiteurenbeheer gedeeltelijk of volledig uit handen geven aan ons.
Voorbeeld: u doet de 1e en 2e herinnering zelf en daarna draagt u het aan ons over of u legt het beheer na het versturen van de 1e factuur bij ons. Alles kan in overleg.

Financiële administratie

Wij verzorgen al uw in- en verkoopfacturen alsmede het inboeken van uw kas- en bankboeken, voor een overzichtelijke administratie.

Startersbegeleiding

Wij begeleiden startende ondernemers bij het opzetten en voeren van een financieel overzichtelijke onderneming.

Debiteuren beheer / incasso

Verkopen is een noodzaak maar goed factureren en zorgen dat het geld binnen komt is zeker zo belangrijk. U kunt het debiteurenbeheer gedeeltelijk of volledig uit handen geven aan ons.