Financiële zorgbeheer

Tegenwoordig gaat men er steeds meer van uit dat mensen alles via internet regelen. Zeker banken verwachten dit van hun cliënten. De praktijk leert echter dat veel oude en/of mensen met een beperking hiertoe niet bij machte zijn. Graag helpen wij deze mensen door bijvoorbeeld hen te ondersteunen bij hun financiële administratie. Dit kan op afspraak maar kan ook via een abonnement waarbij de frequentie van de huisbezoeken de prijs bepaalt. Het voordeel ligt hier ook zeker bij de kinderen van ouderen. Ze kunnen weer “gewoon” op bezoek en kunnen de financiën overlaten aan ons.

Soms is de situatie echter dusdanig dat mensen door ouderdom, ziekte of handicap niet zelf hun financiën kunnen beheren. Hierdoor kunnen ernstige problemen ontstaan. In dergelijke situaties kan een bewindvoerder hulp bieden. Een bewindvoerder neemt het beheer over van de goederen en financiële zaken, niet de overige rechten van de onderbewindgestelde (mocht dit toch nodig blijken dan zal de cliënt onder curatele gesteld kunnen worden, dit uiteraard in overleg met de familie en de kantonrechter welke dan ook alleen bevoegd is een curator aan te stellen).

Onderstaand een overzicht van de te bieden diensten:

– Executeur testamentair.
– Overlijdenszaken (uitvaart/adreswijzigingen e.d)
– Hulp bij het opzetten/structureren van uw administratie
– Ouderen administratie (evt via abonnement tevens sociaal contactmoment)
– Hulp bij het opstellen van een testament

– Verzoek om kwijtschelding Gem.Belastingen/Waterschapslasten
– Aanvraag studiefonds bij laag inkomen
– Aanvraag bijzondere bijstand bij laag inkomen voor bijvb.ziektekosten

– Budget coaching
– Schuldhulpverlening
– Bewindvoering

– Aanvraag indicatie bij CIZ
– Aanvraag huishoudelijke hulp en hulpmiddelen WMO

– Beheer van PGB gelden

Download hier de klachtenregeling van Financieel Fiscaal Evenwicht. 

Financiële administratie

Wij verzorgen al uw in- en verkoopfacturen alsmede het inboeken van uw kas- en bankboeken, voor een overzichtelijke administratie.

Startersbegeleiding

Wij begeleiden startende ondernemers bij het opzetten en voeren van een financieel overzichtelijke onderneming.

Debiteuren beheer / incasso

Verkopen is een noodzaak maar goed factureren en zorgen dat het geld binnen komt is zeker zo belangrijk. U kunt het debiteurenbeheer gedeeltelijk of volledig uit handen geven aan ons.